Logg inn

larvikgolf

Hjem / Nyheter / Larvik Golfbane / Tap ved innløsning av aksjer
A+ R A-
torsdag 23. mars 2017 23:35

Tap ved innløsning av aksjer

Til tidligere aksjonærer i Larvik Golfbane AS 
 
Informasjon til de som solgte sine aksjer før 31. desember 2016 til Fritzøe Gård Golfbane AS (FGG) på deres tilbud om innløsning til A-aksjonærene datert 7. desember 2016
 
Tap vedrørende salg av aksjen i Larvik Golfbane AS, org nr. 987 650 834, skal føres opp i skattemeldingen (tidligere selvangivelsen) for 2016. Dato for salget vil i de fleste tilfeller være 31. desember 2016.
 
Du skal motta en aksjeoppgave, skjema RF-1088 som viser hvilke aksjer du eier og hvilke aksjer du solgte i fjor fra Skatteetaten. Skatteetaten begynte utsendingen av disse skjemaer 23. mars. Du har også tidligere år som aksjonær i Larvik Golfbane AS mottatt slikt skjema med spesifikasjon over de aksjer du eide ved utgangen av året. Se eventuelt blant dine dokumenter på Altinn. RF-1088 inneholder også de nødvendige opplysninger i fm ditt tidligere aksjeinnehav i Larvik Golfbane AS med bl.a. anskaffelsesdato, antall aksjer, inngangsverdi per aksje, inkl. omkostninger (som var din kostpris for aksjen). Se også bildet ovenfor som eksempel fra aksjeoppgaven 2016.
Dersom opplysningene fra tidligere år på RF-1088 ikke stemmer, skulle du ha korrigert dette ved innleveringen av tidligere års selvangivelser. Du kan eventuelt korrigere dette i fm innsending av skattemeldingen 2016.
 
Informasjonen fra dette skjemaet skal være overført til skattemeldingen (selvangivelsen) din, under korrekte poster (Tap i post 3.3.8). Se også veiledningen til skattemeldingen.
Dersom aksjonærregisteret av en eller annen årsak mangler opplysninger for denne aksjen, vil posten ikke være ferdig utfylt og du må beregne tapet selv. Det samme gjelder dersom du mener beregningen på skjemaet er feil.
 
Kostpris (inngangsverdien) er den summen du betalte for aksjen ved ervervet. Det foreligger ulike avtaler om hva reell kjøpesum var, avhengig av eventuelt tidligere innbetalt innmeldingsavgift og/eller låneinnskudd til FGG. Kostprisen fremgår av RF-1088. Pålydende per aksje er kr 1 000,-.
 
Beregning:
Salgssum for aksjene skal ifølge avtale med kjøper utgjør kr     100
Kostpris, ifølge egen beregning                                           kr xx xxx
Differanse, dvs. tap ved salg av aksjen i 2016                     kr yy yyy
 
Tapet føres opp i selvangivelsen post 3.3.8.
 
Tapet gir grunnlag for en skattereduksjon for 2016 med 25 %.
 
Sist endret fredag 24. mars 2017 00:10
Login to post comments

Del artikkelen med andre!

FacebookTwitter

Våre hullsponsorer