Logg inn

larvikgolf

Hjem / Nyheter / Larvik Golfklubb / Innkalling årsmøte
A+ R A-

Innkalling årsmøte

Protokoll fra årsmøtet 16. februar kan lastes ned - her.
 
 
Styret i Larvik Golfklubb (LGK) innkaller klubbens medlemmer til årsmøte torsdag 16. februar 2017 kl. 1800 i restauranten, Fritzøe Gård Golfbane, Larvik.
 
Registrering av fremmøtte fra kl. 1730.
 
Det vil også bli gitt en redegjørelse av den aktuelle situasjonen.
 
For å ha stemmerett på LGKs årsmøte og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én - 1 - måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
Saker til behandling er omtalt i Larvik Golfklubbs lover § 15.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær samt to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
6. Behandle forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta klubbens budsjett
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
10. Engasjere statsautorisert / registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.
11. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder
b) Tre styremedlemmer og to varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. pkt. 9
d) Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
f) Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte

 
I henhold til LGKs lover § 13 må forslag som skal behandles på klubbens årsmøte være sendt til styret innen 2. februar 2017.
 
Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter til årsmøtet i LGK finner du nederst på denne siden som vedlegg (årsberetning og saker til behandling) for nedlastning. Disse dokumentene ble lagt ut torsdag 9. februar. Informasjon om saksdokumentene ble sendt som nyhetsbrev til medlemmene samme dag.
 
Ønskes saksdokumentene oversendt per post, vennligst gi beskjed til administrasjonen på tlf. 33 14 01 40 eller per e-post til klubben(a)larvikgolf.no.
 
Vennligst ta med din kopi til årsmøtet!
 
 
Sakspapirer og protokoll fra årsmøter i 2016
 
 
Sist endret fredag 17. februar 2017 09:53
Login to post comments

Del artikkelen med andre!

FacebookTwitter

Våre hullsponsorer