Logg inn

larvikgolf

Hjem / Nyheter
A+ R A-
mandag 22. januar 2018 22:07

Magnus - i NGFs talentutviklingsgruppe

Publisert i Larvik Golfklubb

Magnus Kreken-Randsted inngår i NGFs talentutviklingsgruppe 2018.

De siste dager har Henrik og Magnus deltatt på NGF Team Norway Junior og talentutvikling sin treningsleir på Mar Menor. Strålende vær og gode forhold for fortsatt utvikling. Både trener og spiller har fine rammer sammen med NGF.

mandag 15. januar 2018 15:16

Handicaprevisjon gjennomført

Publisert i Larvik Golfklubb

Årsrevisjonen av medlemmers handicap er nå godkjent av klubbens handicapkomitè.

 

Ved årsrevisjonen ser komiteen på hvert enkelt medlems - de som har Larvik GK som hjemmeklubb - scorearkiv i GolfBox, og gjør en beregning og eventuell handicapjustering. Etter beregningen kan en spiller få et nytt justert handicap eller bli stående med det samme handicap som ved sesongslutt 2017. Avhengig av hvor mange handicaptellende runder man har registrert i GolfBox får man enten et EGA handicap eller et EGA turneringshandicap.

 

En handicaprevisjon er en ”skjønnsmessig justering” av handicap for spillere i handicapkategori 1-5 (+5 – 36), basert på spillerens registrerte runder. En handicaprevisjon skal gjøres for enkeltspillere, grupper av spillere eller alle medlemmer som har Larvik Golfklubb som sin hjemmeklubb (unntatt spillere i handicapkategori 6), minst én gang per år og da helst etter avsluttet sesong med en ”årsrevisjon”. Handicapkomiteen kan også foreta en revisjon gjennom sesongen på grunnlag av registrerte handicaptellende runder.

 

Basert på minimum åtte scorer over de siste 12/24 mnd. beregnes etter 2017-sesongen et handicapintervall man justerer EGA handicap i forhold til. I tidligere årsrevisjoner (tom 2015) ble handicapet justerte i forhold til medianen. Spillerens tellende runder for året omregnes til handicapintervallet spilleren med høyest statistisk sannsynlighet bør være innenfor for å ha oppnådd det antall Stableford-poeng som er registrert. Hvis den aktuelle spillerens handicap er utenfor dette området, blir handicapet justert mot intervallet, men med enkelte begrensninger.

Eksempel - En spiller med handicap 15,3 har i 2017 registrert 10 tellende score med Stableford-poeng mellom 21 og 29. Disse er beregnet ved hjelp av GolfBox etter bestemmelsene i EGA Handicap System til et handicapområde mellom 17,0 og 21,2. Når spillerens handicap er under den nedre grensen, justeres han med to slag opp til handicap 17,3.

 

Selve årsrevisjonen er gjennomført og godkjent av klubbens handicapkomité. Alle medlemmer får beskjed om resultatet av årsrevisjonen for sitt handicap i GolfBox. De som har valgt å få meldinger fra GolfBox på e-post, har mottatt en e-post om årsrevisjonen. Det er kun runder registrert og godkjent av markør i GolfBox som blir tatt med i revisjonen. 

 
21 medlemmer har fått satt handicapet opp med 1, 2 eller 3 poeng fordi de registrerte rundene viser at handicapet er for lavt. Tilvarende etter 2016 var 31 medlemmer. 1 medlem har fått satt handicapet ned med 1 fordi de registrerte rundene viser at handicapet er for høyt. 
286 medlemmer har kun registert tre eller færre runder gjennom sesongen. Disse vil ikke få et såkalt EGA turneringshandicap, men EGA Handicap fordi de ikke har registrert minst fire handicaptellende runder i 2017. Dette vil for de fleste ikke ha noen praktisk betydning da de ikke spiller turneringer hvor det er krav til EGA turneringshandicap. Du som har mistet ditt EGA turneringshandicap får det automatisk tilbake når du har registrert tre handicaptellende runder i 2018.

Revisjonen viser at det i tillegg til turneringsspill er viktig å registrere handicaptellende selskapsrunder for å få et så riktig spillehandicap som mulig. Det er også viktig å registrere flest mulig runder, både i buffersonen og under. Disse kan være utslagsgivende ved neste revisjon. Faktisk kan også runder under buffersonen ha en positiv innvirkning på neste års handicap.

 

Hvis du har spørsmål om revisjonen kontakter du handicapkomiteen.

Revisjonen er gjennomført etter de nye handicapbstemmelser fra 1. januar 2016 som er fastsatt av det euopeiske golfforbundet (EGA). Du finner mer informasjon om EGA Handicap System på NGFs hjemmesider.

 

Lykke til med golfen i 2018!

Husk å registrere flere selskapsrunder når sesongen starter :-)

Fra 2020 kommer det omfattende endringer i handicapbestemmelsene. Det anbefales på det sterkeste å spille og registrere flest mulig runder før 2020 da beregningene ved fastsettelse av handicap vil bli vesentlig endret. Og - registrer helst score hull for hull, ikke kun antall Stablefordpoeng. Mer info om det nye handicapsystemet vil komme senere.

 

Og husk at de tidligere mottatte golfkortet og Gobex-kortet også skal benyttes i 2018 - ikke kast de når du rydder opp i golfbag'en.

onsdag 10. januar 2018 12:47

Innkalling årsmøte

Publisert i Larvik Golfklubb
Styret i Larvik Golfklubb (LGK) innkaller klubbens medlemmer til årsmøte torsdag 15. februar 2018 kl. 1800 i lokalene til Spiseriet Indisk Tandoori, Storgata 51 (tidl. Storgata 24), Larvik. Lokalene var tidligere kjent som Kaffistova.
 
Registrering av fremmøtte fra kl. 1730.
 
Det vil også bli gitt en redegjørelse av den aktuelle situasjonen.
 
For å ha stemmerett på LGKs årsmøte og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én - 1 - måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
Saker til behandling er omtalt i Larvik Golfklubbs lover § 15.

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær samt to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
6. Behandle forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta klubbens budsjett
9. Behandle klubbens organisasjonsplan
10. Engasjere statsautorisert / registrert revisor til å revidere klubbens regnskap
11. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder
b) Tre styremedlemmer og to varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. pkt. 9
d) Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
f) Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte

 
I henhold til LGKs lover § 13 må forslag som skal behandles på klubbens årsmøte være sendt til styret innen 1. februar 2018.
 
Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter til årsmøtet i LGK vil du kunne finne på klubbens hjemmeside for nedlastning. Disse dokumentene blir lagt ut senest torsdag 8. februar. Informasjon om saksdokumentene vil også bli sendt som nyhetsbrev til medlemmene.
 
Ønskes saksdokumentene oversendt per post, vennligst gi beskjed til administrasjonen på tlf. 33 14 01 40 eller per e-post til klubben(a)larvikgolf.no.
 
Vennligst ta med din kopi til årsmøtet!
 
 
Sakspapirer og protokoll fra årsmøter i 2017
 
 
fredag 22. desember 2017 11:27

Samarbeidsbaner

Publisert i Larvik Golfklubb

 

 

For å øke dine fordeler på ditt medlemskap i Larvik Golfklubb arbeider vi med å få til samarbeid på greenfee med andre baner.

 

LARVIK GK, BORRE GK og NØTTERØY GK

Alle medlemmer med full spillerett i den enkeltes klubb har rett til å spille på de øvrige baner for en greenfee på kr 200,-.

Dette gjelder alle ukens dager og uansett tid på dagen.

Forutsetningen er at medlemmets hjemmebane er åpen for spill.

 

Det arbeides med samme avtaler ovenfor Sandefjord GK og Vestfold GK, men vi avventer svar fra klubbenes styrer.   

fredag 15. desember 2017 09:39

Julehilsen

Publisert i Larvik Golfklubb
Kjære medlemmer,
 
Takk for et hyggelig golfår med en flott bane og blide spillere og en stor innsats fra dere.
Vi er særlig takknemlige for den kjempe dugnadsinnsatsen mange av dere har vist i løpet av året. Vi håper og ber om at denne innstillingen fortsetter også i 2018.
 
I skrivende stund ser det ut til at klubben vil få et akseptabelt plussresultat i 2017. Hvor stort det blir, tør vi ikke si noe om før revisor har sagt sitt.
 
Vi ser fram til 2018 med mange engasjerte og blide golfspillere. Hvis vinteren er snill med oss, vil banen bli minst like bra neste år.
 
Det arbeides med greenfee-avtaler med andre klubber for 2018, men dette er enda ikke helt i boks. Informasjon vil bli lagt ut så snart avtalene er i boks.
 
En riktig god jul og et flott nytt golf-år ønskes dere alle fra styret og administrasjonen.
fredag 08. desember 2017 10:59

Ny adresse?

Publisert i Larvik Golfklubb

Mot slutten av 2017 får mange adresser i "Nye Larvik" (kommunesammenslåingen) en ny postadresse.

Vi setter stor pris på at de som har endret adresse snarest gir melding om dette på e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen . Merk gjerne headingen i e-posten med Adresseendring

Hjelp fra deg vil spare klubben for økte kostnader ved bruk av feil postadresse bl.a ved utsendelsen av Norsk Golf.

Side 2 av 40

Del artikkelen med andre!

FacebookTwitter

Våre hullsponsorer