Banene

Lokale regler

Midlertidige lokale regler (lokale regler som kun gjelder i enkelte perioder). Disse midlertidige reglene er da tillegg til de "ordinære" lokale reglene lenger ned.

Ballplassering (E-3) (midlertidig lokal regel)
Når noen del av en spillers ball berører en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:

 • Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.
 • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Én køllelengde fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
 • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
  • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
  • Må være i det generelle området.

Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere en ball tilbake etter regel 14.2b(2) og 14.2e. Men, med det formål å bruke regel 14.2e - spilleren har bare valgt punktet hvor ballen skal plasseres når ballen har blitt lagt ned, og spilleren har sluppet ballen med den hensikt at den ballen skal være i spill.

Etter at en ball har blitt plassert og er i spill etter denne lokale regelen, hvis spilleren deretter fortsetter etter en annen regel som gir fritak, kan denne lokale regelen bli brukt på nytt.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.Lokale regler gjelder for daglig spill på Fritzøe Gård Golfbane / Larvik Golfklubb. 
For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Larvik GKs konkurransebestemmelser.

Definere banens grenser (A-1)
Utenfor banen er definert av:

 • Hvite staker, hvite plater eller hvite linjer definerer banens grenser.

Utenfor banen mellom to hull (A-4)
Under spill av hull 8 er hull 9, hvor grensen er definert med hvite staker, utenfor banen.
Under spill av hull 14 er hull 13, hvor grensen er definert med hvite staker, utenfor banen.

Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 8 og spill av hull 14. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.

Straffeområder (Regel 17) (B-1)
Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

Droppesone (E-1.2)
Hvis en spillers ball er i GUR på hull 14, på høyde med greenen, venstre side, inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at en ball som ikke er funnet er i GUR, har spilleren følgende fritaksmuligheter:

 • Spilleren kan ta fritak uten straff etter regel 16.1, eller
 • Som en ekstra mulighet, kan spilleren ta fritak uten straff ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i den merkede droppesonen.
  Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Unormale baneforhold (inkl. uflyttbare hindringer) (Regel 16.1) (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)

 1. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit spraylinje eller som på annen måte er angitt som GUR.
 2. Maurtuer i generelt område.
 3. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
 4. Hvis en spillers ball i fairway har påvirkning fra fjell i dagen i fairway er fritak uten straff etter regel 16.1b tilgjengelig.

Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c. og d.
a. Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

Uflyttbare hindringer

 1. 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
 2. Anvisningsskilt.

Uflyttbare hindringer nær puttinggreener (F-5.1)
Fritak ved påvirkning fra en uflyttbar hindring kan tas etter regel 16.1.
Spilleren har en ekstra mulighet til å ta fritak når slike uflyttbare hindringer er på eller nær puttinggreenen og i spillelinjen:
Ball i generelt område. Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1b hvis en uflyttbar hindring er:

 • I spillelinjen, og er:
  -  På eller innenfor to køllelengder fra puttinggreenen, og
  -  Innenfor to køllelengder fra ballen.

Men fullt fritak må tas, som inkluderer både fysisk- og spillelinjepåvirkning. 

Unntak - ikke fritak hvis spillelinje er klart urimelig. Det er ikke fritak etter denne lokale regelen hvis spilleren velger en spillelinje som er klart urimelig.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Spilleforbudområder (i unormale baneforhold) (Regel 2.4) (E-8.1)
Området definert med blå staker med hvit topp er et spilleforbudområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill - Tap av hull. Slagspill - To slag.

Informasjon:
150-meters merker - sorte og gule staker.
Avstandsangivelser (skåler) på fairway - hvite - 200 m., gule - 150 m. og røde - 100 m.
Alle avstandsangivelser er til senter av puttinggreenen.

Avstander fra sprinkellokk angis med: C – til senter puttinggreen, F – forkant av puttinggreen.

Les gjerne de lokale reglene - de kan hjelpe deg i ditt spill! Last de gjerne ned - her.

God runde!

Oppdatert 20. mars 2024

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her