Medlemskap

Innmeldingsskjema

Innbetalingsgiro blir sendt når klubben mottar innmeldingsskjemaet og akseptert medlemskapet. Spill på banene er ikke tillatt før kontingent er betalt.
Som medlem av klubben vil du jevnlig motta informasjon etc. på nyhetsbrev. Viktig klubbinformasjon finner du også på våre hjemmesider.
 • Hvilken klubb?
  Vil du ha Larvik Golfklubb som hjemmeklubb?
 • Navn på 2 foresatte pluss minst ett mobilnummer:
 • Viktig:
  Den som ikke senest 31. desember pr. post, e-post eller utmeldingsskjema på hjemmesidene har sendt skriftlig søknad om utmelding av klubben eller søknad om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende medlemskontingent/spilleavgiftavgift som årsmøtet/styret fastsetter.
  Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter og avgifter fastsatt på årsmøtet/av styret. Beløp for fakturagebyr er eksempel på avgift som kan komme i tillegg til medlemskontingenten/spilleavgiften, dersom slik vedtas av årsmøtet.
  Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk. Som medlem plikter man å akseptere og overholde klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak og ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til klubben.
  Du som medlem samtykker til at Larvik Golfklubb kan registrere, lagre og bruke opplysninger om deg ved å sende ut relevant informasjon og nyheter på e-post.


  Vennligst kryss av under:
     Jeg har lest og godkjent vilkårene for medlemskap
 • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
  to  seks  tre  fire:
 • Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på e-post på din innmelding. Om du ikke mottar en slik e-post, vennligst ta kontakt med klubben.
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her